Volyňští Češi
Šulženko Vladimír, Pavel

Uzenář

Datum narození * 10. 6. 1910
Místo narození Mirohošť, Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Křemenec, Křemenec
Úmrtí