Volyňští Češi
Šulženko Mikuláš, Pavel

Bydlel v Sofievce č.p. 6

Dle seznamu reemigrantů byl řídící učitel.

V roce 1947 se usídlil v Meclově u Horšovského Týna

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 4. 5. 1903
Místo narození Mirohošť, Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Sofievka I (Dubno), Dubno
Národnost česká
Odveden 20. 07. 1944 ČSVJ/NT, 09. 08. 1944 (PR 173/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín