Volyňští Češi
Bačovský Vladimír, Ignatij

30. 05. 1914 rolník, Čech obce Hrušvice Vladimír Bačovský (26 let), syn Ignátije, pravoslavné víry, první sňatek, uzavřel sňatek s rolnicí, Češkou obce Zálesí Annou Hlouškovou (23 let), dcerou Cypriana, pravoslavné víry, první sňatek.

Datum narození 01. 01. 1888
Místo narození Hrušvice
Rodinní příslušníci
Vážený občan Hrušvice, Rovno