Volyňští Češi
Grimová Marie, Poláková

První manžel - Kostka

Druhý manžel - Polák

S druhým manželem Václavem Polákem měli 4 děti.

Po revoluci přesídlili do Mnichovic u Prahy.

Rodinní příslušníci