Volyňští Češi
Diviš Matěj, Matěj

Datum narození 15. 01. 1859
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Meclov, Československo (repatriace)
Místo usídlení Mirohošť Nová, Dubno
Vážený občan Moldava I, Dubno