Volyňští Češi
? Marta, Vokáčová

Datum narození 13. 03. 1890
Rodinní příslušníci
Manžel: Vokáč Karel
Vážený občan Moldava I, Dubno