Volyňští Češi
Mistr Jan, Josef

Místo narození Dolní Černůtky, Jeřice, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Dorohostaje Velké, Dubno
Místo původu v Čechách Dolní Černůtky, Hořice