Volyňští Češi
Ponikelská Karolína, Ignác, Mistrová

Místo narození Dolní Černůtky, Jeřice, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Manžel: Mistr Jan, Josef
Místo usídlení Dorohostaje Velké, Dubno
Místo původu v Čechách Dolní Černůtky, Hořice