Volyňští Češi
Bílková Antonie, František

Datum narození * 1. 1. 1913
Místo narození Straklov Č., Dubno
Rodinní příslušníci