Volyňští Češi
Bílková Antonie, František

Datum narození 01. 01. 1913
Místo narození Straklov Č., Dubno
Rodinní příslušníci