Volyňští Češi
Bílková Růžena, František, Štraubová

Datum narození 01. 01. 1909
Rodinní příslušníci