Volyňští Češi
Bílková Růžena, František, Štraubová

Datum narození * 1. 1. 1909
Rodinní příslušníci