Volyňští Češi
Hajná Anastázie, Maříková

Datum narození 13. 10. 1894
Rodinní příslušníci
Manžel: Mařík Václav
Vážený občan Libánovka, Dubno