Volyňští Češi
Hajný Václav, František

Datum narození 23. 05. 2020
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Aršičin Bašava, Dubno
Místo původu v Čechách Čmelíny, Vrčeň,Nepomuk