Volyňští Češi
Jersáková Alžběta, Andršová

Datum narození 24. 12. 1892
Rodinní příslušníci
Manžel: Andrš Pavel
Místo repatriace Žiželice, Československo (repatriace)
Vážený občan Michalovka, Rovno