Volyňští Češi
Andrš Pavel, Pavel

Datum narození 25. 12. 1923
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Žiželice, Československo (repatriace)
Vážený občan Michalovka, Rovno