Volyňští Češi
Jersák Jaroslav

Datum narození 21. 06. 1908
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Vikýřovice, Československo (repatriace)
Vážený občan Malín Č., Dubno