Obce na Volyni
Vikýřovice

Obec Vikýřovice (dříve též Vikéřovice a Vikárovice, německy Weikersdorf) se nachází v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Žije zde přibližně 2 400 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1391. Roku 1925 do ryze německé obce přišla první reemigrační vlna potomků českých náboženských exulantů doby pobělohorské ze Zelówa a Volyně, která si tam zakoupila pozemky a založila baptistický sbor. Za II. světové války byla obec připojena k Německu a většina českého obyvatelstva odešla do vnitrozemí. Po skončení války se obyvatelé do obce a ke sboru vrátili a jejich řady posílila druhá vlna reemigrantů  z řad volyňských Čechů roku 1947. 

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Československo (repatriace)
Mapová síť Ukázat na mapě
Místo repatriace

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Jersák Jaroslav, Josef; Stehlík Vladimír, Karel; Jon Vladimír, Antonín

Ostatní

Rejchrt Karel, Jan; Volanský Vilém, Josef; Valášek Josef, Václav; Valášková Amálie, Václav, Rejchrtová; Marková Anna, Valášková; Munčinská Karolína, Leonard, Rejchrtová; Rejchrt Bedřich; Rejchrt Jaroslav, Jan; Rejchrt Josef, Josef; Kudrnovská Marie, Václav, Jersáková; Dědková Anna, Josef, Hamáčková; Pospíšilová Amálie, Stehlíková; Jon Antonín, Jan; ? Marie, Jonová; Šotolová Marie, Jonová; Jon Václav, Antonín; Halámková Ljuba, Josef, Jonová; Halámek Josef, Fedor; Švihlíková Barbora, František, Halámková; Jon Václav, Antonín; Pospíšil Vilém, Bedřich; Jersák Karel, Dobroslav