Volyňští Češi
Anděl Alois, Matěj

Datum narození 31. 12. 1874
Místo narození Noviny Č., Dubno
Rodinní příslušníci
Úmrtí 1937, hřbitov Noviny Č.