Volyňští Češi
Anděl Jaroslav, Alois

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 29. 11. 1919
Místo narození Noviny Č., Dubno
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944 a 15. 05. 1944 ČSVJ/NT, 15. 05. 1944 (PR 100/44), Rovno
Hodnost vojín