Volyňští Češi
Liščinková Marie, Andělová

Datum narození 19. 07. 1925
Místo narození Krasilno, Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Noviny Č., Dubno