Volyňští Češi
Vaňková Věra, Kopecká

Datum narození 27. 04. 1907
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Vážený občan Špakov Malý, Rovno