Volyňští Češi
Kopecký Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 04. 02. 1904
Místo narození Špakov Malý, Rovno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Odveden 16. 03. 1944, Jefremov
Hodnost vojín