Volyňští Češi
Hrdličková Kateřina, Matěj, Vaňková

Datum narození 24. 11. 1840
Místo narození Kotopeky, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Úmrtí Hrušvice