Volyňští Češi
Šimonová Anna, Jonová

Datum narození * 1. 1. 9999
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kneruty, Dubno
Úmrtí