Volyňští Češi
Jon Antonín, Jan

Datum narození * 20. 11. 1884
Místo narození Kneruty, Dubno
Rodinní příslušníci