Volyňští Češi
Hotáková Anna, Ajksnerová

Rodinní příslušníci
Manžel: Ajksner Josef
Vážený občan Lipiny, Luck