Volyňští Češi
Svítková Naděžda, Josef, Kovalčuková

Rodinní příslušníci
Úmrtí † 25. 11. 1987