Volyňští Češi
Svítková Libuše, Josef, Prokopová

Místo narození Podhájce, Dubno
Rodinní příslušníci