Volyňští Češi
Pospíšil Vilém, Bedřich

Pocházel z rodu pobělohorských exulantů. Po studiu na teologickém baptistickém semináři se stal kazatelem a od roku 1934 působil v polském baptistickém sboru v Tarnově. Po válce odešel i s rodinou do Čech, kde pokračoval ve své kazatelské činnosti ve Vikýřovicích. Roku 1955 byl v době politické persekuce církví zatčen a odsouzen na tři a půl roku vězení. Vrátil se s podlmeným zdravím a ke kázání se dostal zpět až roku 1969.

Datum narození * 7. 12. 1907
Místo narození Michalovka, Rovno
Úmrtí † 12. 7. 1980