Volyňští Češi
? Ludmila, Kadlecová

Datum narození * 1876
Rodinní příslušníci
Manžel: Kadlec Vladimír
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh
Úmrtí † 1946