Volyňští Češi
? Ludmila, Kadlecová

Datum narození * 1876
Rodinní příslušníci
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh
Úmrtí † 1946