Volyňští Češi
Kadlecová Marie, Vladimír, Jakubcová

Datum narození 07. 11. 1899
Rodinní příslušníci
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh