Volyňští Češi
Dvořáková Marie, Kovářová

Datum narození 05. 07. 1892
Rodinní příslušníci
Vážený občan Martinovka, Rovno