Volyňští Češi
? Antonie, Havlíčková

Datum narození * 1. 1. 1876
Vážený občan Hrušvice, Rovno