Volyňští Češi
Fortelková Emilie, Knoblochová

Rodinní příslušníci