Volyňští Češi
Knobloch Jaroslav, Antonín

Mlynář.

Datum narození * 19. 3. 1913
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krošna Č., Žitomír
Úmrtí