Volyňští Češi
? Marie, Fortelková

Datum narození * 17. 11. 1921
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krošna Č., Žitomír