Volyňští Češi
Fortelka Alexandr

Datum narození 11. 09. 1920
Místo narození Krošna Č., Žitomír
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Krupka, Československo (repatriace)