Volyňští Češi
Fortelka Antonín

Datum narození 28. 11. 1888
Místo narození Krošna Č., Žitomír
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Krupka, Československo (repatriace)