Volyňští Češi
Fortelka Vladimír

Datum narození 13. 04. 1886
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Ukraj., Žitomír