Volyňští Češi
? Helena, Michal, Fortelková

Datum narození * 14. 8. 1899
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Ukraj., Žitomír