Volyňští Češi
? Helena, Fortelková

Datum narození 14. 08. 1899
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Ukraj., Žitomír