Volyňští Češi
Tintěrová Marie, Cinertová

Datum narození * 4. 11. 1864
Rodinní příslušníci
Manžel: Cinert Vladimír
Vážený občan Mirohošť, Dubno
Úmrtí † 26. 2. 1948, hřbitov Holedeček