Volyňští Češi
? Marie, Zachar, Knoblochová

Datum narození * 18. 10. 1907
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krošna Č., Žitomír