Volyňští Češi
? Alžběta, Kopecká

Datum narození * 11. 11. 1925
Rodinní příslušníci
Vážený občan Špakov Velký, Rovno