Volyňští Češi
Kopecký František, František

Datum narození 01. 06. 1919
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Vážený občan Špakov Velký, Rovno