Volyňští Češi
Kopecký František, František

Datum narození * 1. 6. 1919
Rodinní příslušníci
Vážený občan Špakov Velký, Rovno
Úmrtí