Volyňští Češi
Kopecký František, František

Datum narození * 1. 6. 1919
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Vážený občan Špakov Velký, Rovno