Volyňští Češi
Kopecký Josef

Datum narození * 15. 12. 1908
Rodinní příslušníci
Manželka: ? Marie, Kopecká
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Vážený občan Janovka Č., Rovno