Volyňští Češi
? Marie, Kopecká

Datum narození * 4. 10. 1910
Rodinní příslušníci
Manžel: Kopecký Josef
Vážený občan Janovka Č., Rovno