Volyňští Češi
? Marie, Červenková

Datum narození * 19. 11. 1881
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kvasilov, Rovno