Volyňští Češi
Michal Jan

Datum narození 17. 03. 1886
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Droužkovice, Československo (repatriace)
Vážený občan Dlouhé Pole, Dubno