Volyňští Češi
Michal Jan

Datum narození * 17. 3. 1886
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Droužkovice, Československo (repatriace)
Vážený občan Dlouhé Pole, Dubno