Volyňští Češi
? Antonie, Michalová

Datum narození * 6. 8. 1887
Rodinní příslušníci
Manžel: Michal Jan
Vážený občan Dlouhé Pole, Dubno