Volyňští Češi
Kremla Antonín

Datum narození 08. 08. 1900
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Jesenice (Rakovník), Československo (repatriace)
Vážený občan Kupičov, Vladimír Volyňský