Volyňští Češi
? Božena, Kremlová

Datum narození * 18. 9. 1900
Rodinní příslušníci
Manžel: Kremla Antonín
Místo repatriace Jesenice (Rakovník), Československo (repatriace)
Vážený občan Kupičov, Vladimír Volyňský